De webshop voor natuurlijke voeding en meer
Gratis verzenden vanaf € 65,-
Persoonlijke aandacht
Snelle levering door PostNL
Natuurlijk assortiment

Winkelwagen

Winkelwagen

PRIVACYVERKLARING NATUURLIJK VOOR DE HOND

Natuurlijk voor de hond vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@natuurlijkvoordehond.nl.

Artikel 1                      Wie zijn wij?

Natuurlijk voor de hond is een eenmanszaak, gevestigd te (2993 LW) Barendrecht aan de Riga 4G. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63390280. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2                      Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Zonder deze gegevens kunnen wij uw bestelling niet leveren. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na de looptijd van onze overeenkomst.

Om uw bestelling te beheren zullen wij uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tenminste 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren, tenzij u uw account eerder verwijdert. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij uw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en factuurbedrag. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Naar een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

Natuurlijk voor de hond heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken uw naam, e-mailadres en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden of zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van uw bericht en uw e-mail met, indien gewenst, uw naam. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over onze diensten bewaren wij totdat u een verzoek doet tot verwijdering en kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. Uw e-mailadres is echter alleen voor ons zichtbaar en zal na 30 dagen worden verwijderd.

Ten behoeve van uw persoonlijke account op onze website verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met uw e-mailadres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren uw accountgegevens totdat u uw account bij ons verwijdert.

Artikel 3                      Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij verkregen, doordat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. 

Artikel 4                      Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Natuurlijk voor de hond om uw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. U kunt enkele gegevens ook zelf aanpassen in uw persoonlijke account op onze website.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Natuurlijk voor de hond uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@natuurlijkvoordehond.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5                      Wie ontvangen uw gegevens?

Natuurlijk voor de hond zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten om uw privacy te waarborgen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6                      Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@natuurlijkvoordehond.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op deze privacyverklaring berusten auteursrechten. Het onrechtmatig overnemen van deze verklaring levert een inbreuk op en kan als dusdanig worden beboet.

search shopping_cart keyboard_arrow_down close person